top of page

MAZO MUSIC COMPANY S.R.L

Clauze și Condiții Contractuale

 

VĂ RUGĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACESTE CONDIȚII ÎNAINTE DE A ACCESA SAU UTILIZA SERVICIILE.

 

Relația contractuală

Prezentele Condiții de utilizare („Condițiile”) reglementează accesarea sau utilizarea de către dvs., persoană fizică din orice țară din lume a aplicațiilor, website-urilor, conținutului, produselor și serviciilor („Serviciile”) puse la dispoziție de Mazo Music Company S.R.L, o societate cu răspundere limitată, de drept privat, înființată în Romania, cu sediul in Loc. Năvodari, Oraş Năvodari, Aleea PANSELUŢELOR, Bloc 64, Scara B, Etaj P, Apartament 21, Județ Constanţa, inregistrata la Reg. Com. sub nr. J13/327/2018, C.U.I. 38828931

 

Accearea și utilizarea de către dvs. a Serviciilor constituie acordul dvs. de a respecta aceste Condiții, fapt ce dă naștere unei relații contractuale între dvs. și Mazo Music. Dacă nu sunteți de acord cu aceste Condiții, nu puteți accesa sau utiliza Serviciile. Aceste Condiții anulează în mod expres toate acordurile sau convențiile încheiate anterior cu dvs. Mazo Music poate dispune imediat încetarea acestor Condiții sau a oricăror Servicii în legătură cu dvs., sau poate înceta în general să ofere sau vă poate refuza accesul la Servicii sau la oricare porțiune din acestea, în orice moment, indiferent de motiv.

 

Pentru anumite Servicii este posibil să existe Condiții suplimentare, de exemplu politici pentru un anumit eveniment, o anumită activitate sau promoție, iar respectivele condiții suplimentare vă vor fi prezentate în legătură cu Serviciile aplicabile. În scopul Serviciilor aplicabile, Condițiile suplimentare se adaugă acestor Condiții și vor fi considerate parte integrantă din acestea. Condițiile suplimentare vor prevala față de aceste Condiții în cazul unui conflict cu privire la Serviciile aplicabile.

Mazo Music  poate modifica periodic Condițiile asociate Serviciilor. Modificările vor intra în vigoare în momentul în care Mazo Music publică respectivele Condiții actualizate în acest loc, sau când publică politicile modificate sau condițiile suplimentare pe Serviciul aplicabil. Accesarea sau utilizarea în continuare de către dvs. a Serviciilor după respectiva publicare constituie acordul dvs. de a respecta Condițiile modificate.

Colectarea și utilizarea de către noi a informațiilor cu caracter personal în legătură cu Serviciile se realizează conform Politicii de confidențialitate a Mazo Music. Mazo Music poate furniza unui procesator de cereri de despăgubire sau unui asigurător orice informații necesare (inclusiv informațiile dvs. de contact) dacă există o reclamație, o dispută sau un conflict, ceea ce poate include un accident, între dvs. și un Furnizor terț (inclusiv un profesor al unei societăți care face parte dintr-o rețea de servici educative), iar informațiile sau datele respective sunt necesare pentru a soluționa reclamația, disputa sau conflictul.

 • PARTILE CONTRACTANTE 

       II.     OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

2.1. Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de catre prestator in favoarea beneficiarului, a activitatilor 

 

2.2 Activitatile sus mentionate se vor desfasura pe baza unui abonament grupal sau individual. 

      Prin abonament beneficiarul intelege ca prestatorul se obliga sa asigure in total 4 (patru) cursuri de Canto, Pian sau chitara, cu o frecventa de un curs /  saptamana, durata cursului fiind de 50 de minute.

      Beneficiarul intelege si este de acord ca un abonament implica furnizarea de catre prestator unui singur tip de curs ( chitara / pian / canto) neavand optiunea de a urma cursuri diferite in cele patru sedinte incluse in abonament.

      Beneficiarul  intelege ca optand pentru abonamentul grupal este de acord cu participarea altor cursanti la aceeasi sedinta. Cursantii vor fi grupati in functie de varsta si nivelul de pregatire al fiecaruia.

      Beneficiarul intelege si este de acord ca abonamentul individual presupune participiarea unui singur cursant la sedinta.

      Beneficiarul este de acord ca suma stabilita la  punctul IV. MODALITATE DE PLATA reprezinta in mod exclusiv contravaloarea celor patru sedinte incluse intr-un abonament si recunoaste ca suma respectiva nu include  alte activitati oferite de prestator si mentionate la punctul 2.3.

      In timpul orelor de curs desfasurate, Prestatorul va putea fi asistat de un reprezentant al Beneficiarului la cererea exclusiva a beneficiarului cat timp prezenta acestuia un pericliteaza buna desfasurarea a activitatii in ansamblul ei (procesul de predare cat si cel de invatare si dezvoltare al cursantilor). Acesta se obliga sa nu intervina in nici un mod in derularea cursurilor si, la sesizarea venita din partea celorlalti cursanti este obligat sa paraseasca sala de curs. 

 

2.3 Partile de comun acord au hotarat urmatoarele:

 

In considerea contractului de prestari servicii si avand in vedere activitatea complexa pe care MAZO MUSIC  COMPANY SRL o desfasoara

 

In vederea evitarii oricarui inconvenient atat la momentul incheierii actului cat si in viitor partile de comun acord au hotarat urmatoarele:

 

In derularea activitatii sale partile sunt de acord si recunosc ca activitatea prestatorului este una complexa care poate cuprinde fara a fi limitativi: productie piese muzicale, realizarea de materiale muzicale, videoclipuri, materiale publicitare, etc., evenimente la care pot participa atat prestatorul cu toata logistica sa cat si copiii beneficiarului. 

 

Prestatorul poate avea iniţiativa şi poate concepe si realiza materiale muzicale care sa poata fi interpretate de copilul beneficiarului. 

 

 • DURATA CONTRACTULUI

Prezentul contract este valabil de la semnarea lui si inceteaza la data notificarii oricarei parti prin acord. 

Oricare din parti poate renunta la contract cu notificare prealabila , cu 15 zile inainte de data la care doreste incetarea.

Exclusivitatea drepturilor de management,  productie drepturi de autor, anterior prevăzute este valabilă pe toată durata prezentului contract  si dupa incetarea acestuia pe perioada nelimitata şi în toate teritoriile lumii. 

 

IV. MODALITATEA DE PLATA 

4.1. Pretul serviciilor descrise la punctul II, prestate de PRESTATOR / PRODUCATOR catre BENEFICIAR / ARTIST este dupa cum urmeaza:

-    ……………. lei/luna  fiind incluse 4 (patru sedinte grupale / individuale)  costul activitatilor sus mentionante .

4.2. Plata se face in avans la fiecare reinnoire a abonamentului stabilit in prezentul contract.  

4.3 In situatia in care se renunta dupa prima sedinta, suma achitata in avans nu se restituie. 

4.4.In situatia in care copilul lipseste la o sedinta are dreptul recuperarii  acesteia in urmatoarea luna calendaristica, in caz contrar sedinta nu mai poate fi recuperata si nici suma de bani achitata in avans, restituita. 

BENEFICIARUL va plati pretul  abonamentului in avans  cash sau in contul bancar al firmei, iar  

sumele platite in avans nu se restituie indiferent de momentul in care doreste incetarea. 

4.5 Neprezentarea la o sedinta fara anuntarea prealabila cu 24 ore inainte este considerata sedinta efectuata urmand a fi platita de catre beneficiar

 

 

V. DREPTURILE SI OBLIGATIILE PARTILOR

 

5.1 Drepturile şi obligaţiile MAZO MUSIC COMPANY SRL

- Furnizeze serviciile care fac obiectul prezentului contract.

- Sa anunte din timp util activitatile organizate in afara sediului , conditiile sii taxele aferente acestor activitati.

-  De a concepe, produce  melodii si a le atribui beneficiarului dupa propria sa alegere.

 • De a obtine toate aprobarile necesare la data producerii materialului

 • De a organiza evenimente in interiorul si in afara sediului in conditii avantajoase în regie proprie sau în colaborare cu terţii, sau  sa participe la evenimente organizate de terţi. 

 • Are dreptul de a promova si mediatiza prin toate mijloacele pe care le considera (facebook, instagram, youtube etc) sau alte mijloace, numele şi activitatea profesională a acestuia, imagini de la cursurile pe care le preda copilului beneficiarului , inregistrari, videoclipuri, filmari etc. 

 • are dreptul exclusiv să folosească, şi să publice fotografii, precum şi alte materiale in care copilul beneficiarului este implicat, fără a afecta in sens negativ imaginea publică a copilului sau familiei acestuia. 

 • Poate duce o campanie de identificare a sponsorilor pentru activitatea sa curenta  fara ca beneficiarul sa poata emite vreo pretentie asupra acestor contracte de sponsorizare, prestatorul alegand conform propriei sale deicizii cum sa utilizeze sponsorizarile 

 • Va asigura cheltuielile necesare pentru materialele foto, audio şi video, realizare de videoclipuri, realizare materiale publicitare, participare la evenimente, putand solicita de la beneficiar doar o taxa de participare ce va fi comunicata pentru fiecare eveniment in parte.

 • Are dreptul exclusiv asupra tuturor materialelor realizate in perioada colaborarii cu copilul beneficiarului um ar fi, dar nu limitat la, promovarea imaginilor, videoclipurilor, inregistrarilor in realizate pe perioada colaborarii. 

 • Va comunica in timp util locul şi data la care vor avea loc evenimentele si locatia unde se vor desfasura cand acestea sunt organizate in afara sediului prestatorului . Evenimentele vor fi contractate in functie de programul si disponibilitatea copilului beneficiarului. 

 • Mazo Music Company SRL isi rezerva toate drepturile patrimoniale asupra tuturor materialelor (melodii, videoclipuri, materiale publicitate, evenimente etc. ) fara ca beneficiarul sa poata avea vreo pretentie de orice natura. 

 • Mazo Music Company SRL va face pe parcursul contractului toate demersurile pentru a inregistra melodiile nou compuse la forurile competente rezervandu-si in acest sens dreptul de autor asupra acestora. 

 • Mazo Music Company SRL isi rezerva dreptul de realiza managementul asupra tuturor evenimentelor la care copilul beneficiarului va participa, în sens de promovare şi mediatizare, productie audio-video, distribuţie şi difuzare, dans, precum şi pentru utilizarea şi exploatarea imaginii şi numelui copilului  in modalitatea in care va considera de cuviinta fara ca beneficiarul sa poata avea vreo pretentie materiala.

 • Mazo Music Company SRL are dreptul de a utilizare, distribuire si reproducere exclusiva a materialelor , inregistrarilor , de exploatare pe orice suport (digital, grafic, snor, platforme on-line, etc)

 • Mazo Music Company SRL are dreptul de a vinde spatiu publicitar in scopul promovarii in care pot aparea imagini , fotografii , inregistrari cu copilul beneficiarului. 

 

5.2 Drepturi şi obligaţii ale Beneficiarului

 • Sa plateasca contravaloarea serviciilor convenite prin prezentul contract si sa furnizeze toate informatiile referitoare la copil care ar putea sa ingradeasca o buna colaborare cu acesta

 • Sa aduca si sa ia copilul pentru activitatea sus mentionata la sediul /punctul de lucru al prestatorului. Isi asuma responsabilitatea in cazul in care copilul vine si pleaca singur de la activitatea/sediul prestatorului.

 • Isi da acordul pentru ca copilul sa participe la activitati si in afara sediului prestatorului, cu instiintarea in prealabil de catre beneficiar (informarile vor fi scrise sau verbale). Prezenta copilului la evenimente organizate in afara sediului va fi asigurata de beneficiar, prestatorul  neavand nicio obligatie cu privire la asigurarea transportului la si dinspre eveniment. Pe toata perioada desfasurarii activitatii evenimentului in afara sediului beneficiarul isi asuma responsabilitatea supravegherii copilului. 

 • Se obliga sa insoteasca copilul si sa il supravegheze pe durata evenimentelor organizate in afara sediului prestatorului

 • Neprezentarea la o sedinta fara anuntarea prealabila cu 24 ore inainte este considerata sedinta efectuata urmand a fi platita de catre beneficiar

 • Beneficiarul accepta ca pentru anumite evenimente, activitati se vor percepe costuri aditionale//suplimentare / taxe de participare ce vor fi comunicate in timp util de prestator, fiind la alegerea sa exclusiva daca copilul va participa sau nu. Participarea la activitati cu taxe nu este obligatorie

 • Benefciarul isi exprima acordul ca prestatorul sa fotografieze  si sa inregistreze, realizare de clipuri cu copilul ori utilizarea acestor imagini, inregistrari in scop de promovare, reclama si publicitate, inclusiv prin distribuiri pe site-urile de socializare, canale de difuzare online (youtube). Utilizarea acestora se va face de catre prestator fara ca beneficiarul sa ai aibe vreo pretentie materiala sau de orice natura. 

 • Beneficiarul este de acord sa primeasca pe e-mail sau sms informatii cu privire la evenimentele organizate , urmand ca acesta sa isi dea acordul prin aceeiasi modalitate .

 • Isi da acordul pentru participarea copilului la activitatile realizate de catre MAZO MUSIC COMPANY SRL in conditiile stabilite si organizate de catre aceasta.

 • Beneficiarul este de acord sa suporte anumite taxe de participare ( de ex pentru concerte, inregistrari, taxe participare evenimente, etc.) ce vor fi comunicate in timp util de prestator; 

 • Se obligă să îndeplinească întocmai toate obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului contract ;

 • Are dreptul de a fi informat asupra evenimentelor in timp util urmand a asigura participarea in functie de programul copilului. 

 • Beneficiarul intelege si este de acord ca este decizia exclusiva a prestatorului de a alege daca copilul beneficiarului va fi cel care va interpreta prestatiile muzicale, va participa la videoclipuri, materiale publicitate, fara ca Beneficiarul sa poata avea vreo obiectiune  sau pretentie de orice natura.

 • Se obligă ca pe durata prezentului contract să nu afecteze derularea acestuia prin apariţii publice care i-ar compromite imaginea. 

 • Are dreptul de a retrage oricand copilul de la activitatile pe care prestatorul le organizeaza, cu notificare prealabila . In aceasta situatie nu va avea nicio pretentie materiala sau de alta natura in legatura cu toate materialele, inregistrarile, materialele de productie, publicitare etc.  realizate sau la care copilul a participat melodii, videoclipuri, inregistrari fotografii,aparitii TV, evenimente,  ramanad proprietatea exclusiva a prestatotului MAZO MUSIC COMPANY SRL, putand fi utilizate de aceasta din urma pe termen nelimitat 

 

VI. Clauze financiare

 

Beneficiarul intelege si este de acord ca suma stabilita prin prezentul contract reprezinta exclusiv contravaloarea unui abonament care include 4 (patru) cursuri cu frecventa de 1 (un) curs / saptamana fiecare curs avand durata de 50 de minute. Orice serviciu additional implica o taxa de participare.

 

VII. Clauze de confidenţialitate

Partile se obliga sa respecte confdentialitatea tuturor datelor care fac obiectul si care decurg din derularea acestui Contract. 

Parțile se angajează sa nu divulge terților nici o informație referitoare la prezentul contract și la contractele subsecvente și/sau la actele adiționale ale acestuia, sau orice alte date și/sau informații furnizate de o parte celeilalte parti co-contractante, în forma orala, scrisa sau grafica.

Obligația de confidențialitate se menține atât în perioada de derulare a contractului cât și după expirarea termenului de valabilitate a prezentului contract.

Obligațiile referitoare la informațiile confidențiale stabilite în prezentul contract nu sunt aplicabile în măsura în care:

 • informațiile sunt de domeniul public;

 • dezvăluirea informațiilor confidențiale este ceruta conform legii de către o autoritate competenta;

 • dezvăluirea informațiilor de către o parte se face cu acordul scris, obținut în prealabil de la cealaltă parte.

Datele personale vor fi pastrate atata timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in materie de servicii de consultanta. 

In legatura cu prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si in baza conditiilor specificate in legea 677/2001 si in Regulamentul privind protectia datelor la nivel european 679/2016*, beneficiarul poate exercita oricare dintre urmatoarele drepturi: 

 • dreptul de acces la datele personale care va privesc; 

 • dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci cand datele sunt inexacte sau incomplete; 

 • dreptul de a solicita stergerea datelor in anumite circumstante (de ex. cand datele personale nu mai sunt necesare in raport cu scopurile mentionate mai sus); 

 • dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii in anumite circumstante (de ex. atunci cand dumneavoastra contestati exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date); 

 • dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati consimtit anterior; 

 

VIII. CONDITII INCETARE CONTRACT 

Contractul inceteaza in urmatoarele conditii: 

a) prin ajungere la termen 

b) cu notificare scrisa prealabila cu 15 zile inainte de incetarea contractului

c)  pentru neindeplinirea clauzelor contractuale.

 

IX. NOTIFICARI

Orice notificare, scrisoare, cerere sau comunicare facuta in legatura cu executarea prezentului contract va fi facuta in scris fiind acceptata e-mail si sms.

 

 

 

X. FORTA MAJORA 

10.1. Nici una dintre partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/si de executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care ii revine in baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei respective a fost cauzata de forta majora, asa cum este definita de lege.

10.2. Partea care invoca forta majora este obligata sa notifice celeilalte parti, in termen de 60 zile producerea evenimentului si sa ia toate masurile posibile in vederea limitarii consecintelor lui.

10.3. Daca in termen de 90 de zile de la producere, evenimentul respectiv nu inceteaza, partile au dreptul sa-si notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese. 

 

 

XI. LITIGII 

11.1. Partile au convenit ca toate neintelegerile privind prezentul contract sa fie rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii lor.

 11.2. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente.

 

XII. CLAUZE FINALE 

12.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional incheiat intre partile contractante.

 12.2. Prezentul contract, impreuna cu anexele sale care fac parte integranta din cuprinsul sau, reprezinta vointa partilor si inlatura orice alta intelegere verbala dintre acestea, anterioara sau ulterioara incheierii lui.

12.3. In cazul in care partile isi incalca obligatiile lor, neexercitarea de partea care sufera vreun prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obligatiei respective nu inseamna ca ea a renuntat la acest drept al sau.

 12.4. Prezentul contract a fost incheiat azi, …………., in 2|(doua|) exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

 

PRESTATOR

MAZO MUSIC COMPANY  SRL 

 

BENEFICIAR 

DL/D-na................................................

In calitate de parinte al copilului

.................................................................

 

 

 

 

Notificări

Orice notificare, scrisoare, cerere sau comunicare facuta in legatura cu executarea prezentului contract va fi facuta in scris fiind acceptata e-mail si sms.

bottom of page